1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. حمایت دو بانک خصوصی چین از یوان دیجیتال

حمایت دو بانک خصوصی چین از یوان دیجیتال

حمایت دو بانک خصوصی چین از یوان دیجیتال
لوگو علیرضا محرابی
حمایت دو بانک خصوصی چین از یوان دیجیتال
خبرهای بازار ارز دیجیتال
گفته می شود بانک های Tencent و Ant-backed از یوان دیجیتال چین پشتیبانی می کنند.
دو بانک تجاری دیگر که توسط غول های فناوری fintech Tencent و Ant Group پشتیبانی می شوند ، در پروژه آزمایشی یوان دیجیتال چین مشارکت خواهند داشت.
بلومبرگ روز دوشنبه با استناد به منابع آگاه به این موضوع ، خبر را گزارش داد.
Webank با حمایت Tencent و mybank با حمایت Ant قابلیت هایی را ارائه خواهند کرد که پیش تر بانک های تجاری دولتی چین ، در پروژه های آزمایشی یوان دیجیتال ارائه کردند.
این اولین بار است که دو بانک خصوصی با پروژه ی یوان دیجیتال همکاری می کنند
آزمایشات فزاینده پروژه های آزمایشی یوان چین نشان می دهد که ارز دیجیتال این کشور روز به روز به واقعیت نزدیک تر می شود.
چین از شش سال گذشته تحقیق در مورد ارزهای دیجیتال را برای کاهش هزینه های گردش پول کاغذی و افزایش کنترل سیاست گذاران بر گردش پول را آغاز کرد.
 
0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر