آموزش گزارش افزایش سرمایه

آموزش گزارش افزایش سرمایه

شرکت‌هایی که تصمیم به افزایش سرمایه داشته باشند باید در سایت کدال به سهام‌داران اطلاع دهند. در این مطلب قصد داریم از الفِ افزایش سرمایه برایتان شرح دهیم. برای پیدا کردن هر یک از گزارش‌ها و اطلاعیه‌ها در سایت کدال باید نماد مورد نظر را در قسمت نام نماد و گزارش مربوطه را در قسمت نوع اطلاعیه پیدا کنید.

آموزش گزارش افزایش سرمایه

اولین اقدام شرکت برای اعلام افزایش سرمایه در سایت کدال را می‌توانید در گزارش فعالیت هیئت مدیره ببینید. هر سال مدیران شرکت‌ها گزارشی در سایت کدال منتشر می‌کنند که حاوی کارکرد یک ساله‌ی شرکت و اهداف آتی آن است. اگر شرکتی تصمیم به افزایش سرمایه داشته باشد، هیئت مدیره در این گزارش اعلام می‌کنند و سهامداران می‌توانند قبل از اطلاعیه عموم، افزایش سرمایه‌ی آتی شرکت را بفهمند.‌ برای مثال؛ بانک دی در انتهای سال ۹۸ اعلام کرده بود که سال ۹۹ قصد افزایش سرمایه دارد.

آموزش گزارش افزایش سرمایه 2

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده

این اطلاعیه حاوی اطلاعاتی پیرامون میزان افزایش سرمایه و محل آن است. در این اطلاعیه؛ شرکت اعلام می‌کند که تصمیم به افزایش سرمایه دارد.

آموزش گزارش افزایش سرمایه 3

در مرحله‌ی بعدی آگهی اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه در کدال منتشر می‌شود که بیان کننده نظر حسابرس است. در این گزارش بازرس شرکت و حسابرس آیتم‌های افزایش سرمایه و مقدار آن را بازرسی می‌کنند. البته مبحث افزایش سرمایه یکی از موارد بسیار مهمی است که در مقالات تحلیل بنیادی شرکت های بورسی سایت وجود دارد که می توانید آن را مطالعه کنید. 

آگهی دعوت به مجمع عمومی

 سهام‌داران برای تصمیم نهایی به مجمع دعوت می‌شوند. بعد از این مرحله تصمیمات اتخاذ شده در یک اطلاعیه منتشر می‌شود.

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

سازمان بورس اوراق بهادار مدارک افزایش سرمایه شرکت را بررسی کرده و مجوز را صادر می‌کند.

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بعد از اتمام مراحل افزایش سرمایه و ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها، این آگهی در کدال منتشر می‌شود.

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر