1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. راه اندازی یورو دیجیتال

راه اندازی یورو دیجیتال

راه اندازی یورو دیجیتال
لوگو علیرضا محرابی
راه اندازی یورو دیجیتال
خبرهای بازار ارز دیجیتال

به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا ، راه اندازی یورو دیجیتال در اوایل اواسط این دهه اتفاق می افتد. کریستین لاگارد ، رئیس بانک مرکزی اروپا تأیید کرده است که این بانک در حال بررسی امکان تولید یورو دیجیتال است. تصمیم برای ایجاد یا عدم ایجاد ارز دیجیتال قرار است در تابستان گرفته شود. لاگارد بار دیگر تأکید کرد که ارز دیجیتال جای سیستم نقدی فعلی را نخواهد گرفت.اگر سیاست گذاران اروپایی با راه اندازی ارز دیجیتال موافقت کنند ، لاگارد حساب می کند که تولید آن حدود چهار سال طول می کشد. بر اساس این برآورد ، به راحتی می توان نتیجه گرفت که یورو دیجیتال در صورت تصویب قبل از پایان سال ، تقریباً در اواسط این دهه می رسد.این بانک قرار است نتایج بررسی 8000 پاسخ ارسال شده در طی مراحل مشاوره در مورد ایجاد و استقرار ارز دیجیتال را ارائه دهد. گزارش تجزیه و تحلیل به پارلمان اروپا و سپس به شورای حاکم ارسال می شود ، جایی که در مورد تصمیم برای ادامه یا توقف روند تصمیم گیری می شود.چندین بانک مرکزی در سراسر جهان در حال مطالعه امکان سنجی ارزهای دیجیتال هستند.

1 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای کمالی)
موبایل 09933656387
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_11
داخلی 206
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر