1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. توییتی از بیانگذار پلتفرم safemoon

توییتی از بیانگذار پلتفرم safemoon

توییتی از بیانگذار پلتفرم safemoon
لوگو علیرضا محرابی
توییتی از بیانگذار پلتفرم safemoon
خبرهای بازار ارز دیجیتال

این پلتفرم از زمان راه اندازی توانسته بین کاربران زیادی از سراسر دنیا محبوبیت پیدا کند،و در این راستا بنیانگذار ارز دیجیتال سیف مون  اقای John Karonyتوییتی تحت عنوان زیر به اشتراک گذاشته است:

امیدوارم همه فهمیده باشند که ارزدیجیتال  SAFEMOON فقط یک ارزدیجیتالی نیست ، بلکه یک تحول بزرگ است.

ما در SafeMoon کارهای مختلفی انجام می دهیم. زمان تکامل این صنعت فرا رسیده است.

تکامل یافتن از طریق نوآوری!

 

×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر