1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. 10 درصد از استارتاپ های نوپا فعال در صنعت بلاکچین

10 درصد از استارتاپ های نوپا فعال در صنعت بلاکچین

10 درصد از استارتاپ های نوپا فعال در صنعت بلاکچین
لوگو علیرضا محرابی
10 درصد از استارتاپ های نوپا فعال در صنعت بلاکچین
خبرهای بازار ارز دیجیتال

استارتاپ های نوپا بسیار علاقه مند به صنایع جدید به خصوص بلاکچین هستند و آمار ها خبر از فعالیت 10 درصد از آن ها در زمینه فناوری بلاکچین می دهد. این استارتاپ ها بخش قابل توجهی از شرکت های تازه تاسیس جهان را شامل می شوند.

صنعت بلاکچین در حال حاضر، ورود سرمایه گذاران و شرکت های بسیاری را به سوی خود می بیند. بسیاری از شرکت های نوظهور این فناوری تازه را انتخاب کرده اند تا با فعالیت در این زمینه موجب رشد بیشتر آن در آینده شوند. البته ناگفته نماند که ده درصد از شرکت های نوپا به این فناوری ورود می کنند و همین مورد نشانگر سودآوری بسیار آن است که مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است.

 

4 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر