1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. ارز های دیجیتال زیر ذره بین بانک مرکزی آرژانتین

ارز های دیجیتال زیر ذره بین بانک مرکزی آرژانتین

ارز های دیجیتال زیر ذره بین بانک مرکزی آرژانتین
لوگو علیرضا محرابی
ارز های دیجیتال زیر ذره بین بانک مرکزی آرژانتین
خبرهای بازار ارز دیجیتال

رئیس بانک مرکزی آرژانتین عنوان کرد که از نزدیک بازار ارز های دیجیتال را زیر نظر دارد اما هیچ مشکلی با افراد یا سازمان هایی که از رمز ارز ها برای پرداخت استفاده می کنند، ندارد.

بانک مرکزی آرژانتین نظاره گر بازار ارز های دیجیتال است و به گفته رئیس این دپارتمان، هیچ مشکلی برای افرادی که از ارز های دیجیتال در سامانه های پرداخت استفاده می کنند وجود ندارد. او از ارز های دیجیتال از نواسانات بسیار این بازار، و مشکلات قانونی که ممکن است به وجود آورد انتقاد کرد. در حال حاضر بسیاری از کشور های جهان، بر روی قانون گذاری حوزه ارز های دیجیتال کار می کنند.

3 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر