1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. نصف مردم برزیل، خواهان بیت کوین به عنوان پول رسمی کشور!

نصف مردم برزیل، خواهان بیت کوین به عنوان پول رسمی کشور!

نصف مردم برزیل، خواهان بیت کوین به عنوان پول رسمی کشور!
لوگو علیرضا محرابی
نصف مردم برزیل، خواهان بیت کوین به عنوان پول رسمی کشور!
خبرهای بازار ارز دیجیتال

طبق آمار و ارقام منتشر شده حدود 48 درصد از مردم برزیل، خواهان بیت کوین به عنوان واد پول رسمی کشور هستند. الگوی این اتفاق انقلابی که از السالوادور نشات می گیرد، حال زمینه ساز ورود کشور های دیگر شده است.

بر اساس این گزارش حدود 30 درصد نیز با این طرح موافق نیستند و 21 درصد نیز به شدت با این طرح مخالف هستند. البته جالب است که طبق آمار سال 2020 33 درصد از مردم برزیل عنوان کرده بودند که تمایلی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ندارند اما این آمار در سال 2021 به عدد 12 درصد کاهش یافته است.

 

3 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر