1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. پیشنهاد استفاده از رمزارزها توسط بانک مرکزی ایران

پیشنهاد استفاده از رمزارزها توسط بانک مرکزی ایران

پیشنهاد استفاده از رمزارزها توسط بانک مرکزی ایران
لوگو علیرضا محرابی
پیشنهاد استفاده از رمزارزها توسط بانک مرکزی ایران
خبرهای بازار ارز دیجیتال

بانک مرکزی ایران می گوید از رمزارزهای رسمی استخراج شده می توان برای پرداخت واردات استفاده کرد.

یک استراتژی در حال توسعه برای کاهش اثرات تحریم های اقتصادی ، می تواند ارزهای رمزنگاری شده توسط شرکت های ایرانی برای پرداخت هزینه وارداتی مثل مواد اولیه و الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد.ایران در حال بررسی استفاده بالقوه از رمزارز به عنوان ابزاری برای کاهش تأثیر مخرب ، تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده است.

بانک مرکزی ایران یا CBI به بانک ها و فروشگاه های تبادلات جهانی دارای مجوز ، اجازه می دهد تا از رمزارز برای پرداخت برای واردات استفاده کنند.

تحت چارچوب نظارتی ، ارزها باید فقط از استخراج کنندگان مجاز رمزنگاری حاصل شود این عملیات استخراج به طور رسمی توسط دولت ایران به عنوان یک فعالیت صنعتی مجاز است و به اپراتورها نیاز دارد تا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز بگیرند.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر