1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. سال آینده حدود 2 میلیون واحد اتریوم سوزانده خواهد شد

سال آینده حدود 2 میلیون واحد اتریوم سوزانده خواهد شد

سال آینده حدود 2 میلیون واحد اتریوم سوزانده خواهد شد
لوگو علیرضا محرابی
سال آینده حدود 2 میلیون واحد اتریوم سوزانده خواهد شد
خبرهای بازار ارز دیجیتال

به روزرسانی اخیر با نام EIP-1559 مکانیزم جدیدی را برای جلوگیری از افزایش هزینه ها برای اتریوم ایجحاد کرده است. به همین دلیل این تغییر، می تواند عملکرد اتریوم را نیز دچار تغییر کند. بنابراین طبق محاسبات صورت گرفته سال آینده ممکن است حدود 1.8 میلیون واحد از ارز دیجیتال اتریوم سوزانده شود.

در حال حاضر حدود 10 هزار واحد اتریوم سوزانده شده است. همچنین تعداد کل واحد های سوزانده شده تا به امروز از سال 2015 به مقدار 2.6 میلیون واحد رسیده است. اگر قیمت هر واحد را معادل 3000 دلار در نظر بگیریم، ارزش واحد های سوزانده شده چیزی در حدود 8 میلیارد دلار خواهد بود.

طبق محاسبات تنها در سال 2022 طبق این مکانیزم باید حدود 2 میلیون واحد اتریوم سوزانده شود که رقم قابل توجهی به نظر می رسد و می تواند موجب افزایش قیمت اتریوم تا سال آینده شود.

 

6 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر