1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. اروپا بزرگترین اقتصاد ارز دیجیتال

اروپا بزرگترین اقتصاد ارز دیجیتال

اروپا بزرگترین اقتصاد ارز دیجیتال
لوگو علیرضا محرابی
اروپا بزرگترین اقتصاد ارز دیجیتال
خبرهای بازار ارز دیجیتال

قاره اروپا، بزرگترین اقتصاد جهان در زمینه ارز دیجیتال است که ارزش تراکنش های آن به بیش از 1 تریلیون دلار رسیده است. موسسات بزرگ در قاره سبز، سهم معاملات خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده اند و این نشان می دهد که فرهنگ ارز های دیجیتال در این قاره در حال شکل گیری است. 

طبق آمار منتشر شده قاره اروپا به تنهایی توانسته است در یک سال گذشته بیش از 1 تریلیون دلار ثبت کند و در جایگاه نخست از این نظر قرار بگیرد. در این میان کشور انگلستان به سرعت در حال رشد است و بخش بزرگی از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است که بیشتر آن به خاطر سرمایه گذاری های نهادی در این کشور است.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر