1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. مجاز شدن پرداخت های کریپتویی در روسیه

مجاز شدن پرداخت های کریپتویی در روسیه

مجاز شدن پرداخت های کریپتویی در روسیه
لوگو علیرضا محرابی
مجاز شدن پرداخت های کریپتویی در روسیه
خبرهای بازار ارز دیجیتال

اعضای دولتی دوما روسیه، در حال اصلاحاتی هستند که اجازه استفاده از ارز های دیجیتالی را به عنوان یک روش پرداخت همراه با قرارداد،می دهد.دارایی های دیجیتال طبق قوانین روسیه به عنوان دارایی مالی در نظر گرفته می شوند، و این تغییرات پرداخت های کریپتویی بین طرفین قرارداد را قانونی می کند.

مجلس عوام روسیه معروف به دوما، در تلاش است موانع استفاده از ارزهای دیجیتالی را در پرداخت های پیمانی برطرف کند.این پیشنهادها قابل بررسی مداوم هستند اما به گفته رئیس کمیته قانونگذاری، پاول کراسنننیکوف، در این مورد اتفاق نظر وجود دارد.

سخنگوی مجلس در مجمع حقوقی سنپترزبورگ اظهار داشت:

"ما معتقدیم که لازم است اصلاحاتی در قانون مدنی انجام شود.اکنون ما به روش مناسبی برای تأیید این امر رسیدیم ،و این درک وجود دارد که واحدهای پولی دیجیتال ، همانطور که گفته شده است ، می توانند یک روش پرداخت قراردادی باشند."

کراشنینیکوف خاطرنشان کرد که گرچه ارز های دیجیتالی در روسیه قانونی قانونی نیست،اما نویسندگان این قانون اصلاحی معتقدند که می توان از آن برای پرداخت در چارچوب قانون قراردادی استفاده کرد. وی به نقل از خبرگزاری اینترفاکس افزود،با ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار برخورد نخواهد کرد و خاطر نشان کرد : "ما معتقدیم كه این فقط  نوعی دارایی است."

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای کمالی)
موبایل 09933656387
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_11
داخلی 206
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر