1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. خروج استخراج کنندگان چینی از کشور خود!

خروج استخراج کنندگان چینی از کشور خود!

خروج استخراج کنندگان چینی از کشور خود!
لوگو علیرضا محرابی
خروج استخراج کنندگان چینی از کشور خود!
خبرهای بازار ارز دیجیتال

تصویب آخرین قانون در خصوص بازار ارز های دیجیتال توسط دولت چین تاثیر گسترده ای بر بازار گذاشت. طبق این مصوبه، هرگونه فعالیت در زمینه ارز های دیجیتال، شامل معاملات و استخراج آن ها ممنوع است. در پی این خبر، کل بازار اصلاح قیمتی زیادی را تجربه کرد. بازار ارز های دیجیتال درست زمانی که در پایین ترین سطح خود در 3 ماه گذشته معامله می شدند روز گذشته باز هم ریزش بزرگی را تجربه کردند.

درست زمانی که پکن اقدامات نظارتی خود بر فضای ارز دیجیتال را افزایش داده است، استخراج کنندگان کشور چین در پی ممنوعیت استخراج، به دنبال خروج از کشور هستند. این اتفاق بیشترین تاثیر را بر ارز دیجیتال بیت کوین گذاشت و پس از آن کل بازار نیز تحت تاثیر قرار گرفت. همانطور که گفته می شود، چین به عنوان بزرگ ترین استخراج کننده بیت کوین، سهم خود از کل استخراج را به 70 درصد رسانده بود. 

 

×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر