1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. سرمایه گذاری عظیم اسرائیل در ارز دیجیتال بیت کوین

سرمایه گذاری عظیم اسرائیل در ارز دیجیتال بیت کوین

سرمایه گذاری عظیم اسرائیل در ارز دیجیتال بیت کوین
لوگو علیرضا محرابی
سرمایه گذاری عظیم اسرائیل در ارز دیجیتال بیت کوین
خبرهای بازار ارز دیجیتال

گروه صندوق سرمایه گذاری اسرائیل، حدود 2.3 میلیارد دلار در ارز دیجیتال بیت کوین، سرمایه گذاری می کند. گزارشی که در خصوص این سرمایه گذاری عظیم منتشره است، نشان می دهد که این تصمیم از سوی صندوق سرمایه گذاری رژیم اشغالگر، برای ایجاد تنوع در سرمایه گذاری و ایجاد سبد سرمایه گذاری انجام می شود.

همچنین این برنامه در جهت برنامه های استراتژیک جهانی دولت اسرائیل است تا حرکت رو به رشد و ایجاد آینده درخشان، اتخاذ شده است. پس از انتقاد های شدیدی که علیه بیت کوین در سال های گذشته وجود داشت، در چند ماه گذشته، کشور های مختلفی از جمله السالوادور، اسپانیا و فلسطین به این ارز دیجیتال چراغ سبز نشان داده اند.

 

6 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
1 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر