1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. سالوادور ها مجبور به استفاده از کیف پول های دولت نخواهند شد!

سالوادور ها مجبور به استفاده از کیف پول های دولت نخواهند شد!

سالوادور ها مجبور به استفاده از کیف پول های دولت نخواهند شد!
لوگو علیرضا محرابی
سالوادور ها مجبور به استفاده از کیف پول های دولت نخواهند شد!
خبرهای بازار ارز دیجیتال

طبق آخرین گزارش ها، رئیس جمهور السالوادور که بار ها با تصمیماتش طرفداری خود از ارز دیجیتال بیت کوین را شنان داده است، به شهروندان خود اعلام کرد که برای استفاده از ارز دیجیتال بیت کوین، مجبور به استفاده از کیف پول دولت السالوادور نخواهند بود.

السالوادور چندی پیش، ارز دیجیتال بیت کوین را به عنوان واحد پول رسمی خود معرفی کرد و جهش جدیدی را میان دولت ها ایجاد کرد. این کشور کیف پول Chivo را برای ارز دیجیتال بیت کوین ایجاد کرده است که شهروندان می توانند در صورت تمایل از آن استفاده کنند.

بوکله، رئیس جمهور السالوادور، نظرات خود در این خصوص را در صفحه توییتر خود اعلام کرد و اظهار کرد هرچه زودتر باید مراتب به کارگیری بیت کوین فراهم شود.

 

1 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر