1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. تعطیلی بزرگ ترین مزرعه استخراج در اوکراین

تعطیلی بزرگ ترین مزرعه استخراج در اوکراین

تعطیلی بزرگ ترین مزرعه استخراج در اوکراین
لوگو علیرضا محرابی
تعطیلی بزرگ ترین مزرعه استخراج در اوکراین
خبرهای بازار ارز دیجیتال

دولت اوکراین، پس از ایالت چرنیوویو، یکی دیگر از مزرعه های استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال را در شهر وینیتسیا را در نزدیکی شهر کیف، تعطیل کرد. گفته می شود، تاسیسات این مزرعه شامل بیش از 5000 رایانه، 50 پردازنده و 500 کارت گرافیک بوده است که این مجموعه را به بزرگ ترین استخراج کننده ارز دیجیتال در اوکراین تبدیل می کرد.

دولت اوکراین به طور مستمر در جست و جو و کشف مزرعه های استخراج غیرقانونی در کشور است و این در حالی است که یکی از اصلی ترین پذیرندگان ارز های دیجیتال در جهان نیز است. اقدامات دولت اوکراین در جهت کنترل بازار ارز دیجیتال است.

با توجه به محبوبیت حوزه ارز دیجیتال در اوکراین، مقامات این کشور، گام های کوچکی در جهت ترسیم قوانین مدیریتی برای ارز دیجیتال بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال است.

 

3 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر