1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. استخراج کنندگان چینی مسدود می شوند!

استخراج کنندگان چینی مسدود می شوند!

استخراج کنندگان چینی مسدود می شوند!
لوگو علیرضا محرابی
استخراج کنندگان چینی مسدود می شوند!
خبرهای بازار ارز دیجیتال

به گفته یک بلاگر ارز های دیجیتال چینی، کالین وو، استخر هیوبی (Huobi Pool) که یکی از بخش های گروه هیوبی است، دیگر خدماتی به استخراج کنندگان چینی نخواهد داد. قابل ذکر است، استخراج کنندگان ارز دیجیتال فایل کوین تحت تاثیر این محدودیت ها نخواهند بود.

بر اساس داده های ارائه شده توسط Huobi Pool حدود 4.9 درصد از نرخ هش جهانی را این استخر در اختیار دارد که آن را تبدیل به هفتمین استخر بزرگ استخراج ارز دیجیتال بیت کوین می کند.

اوایل هفته نیز، صرافی هیوبی به دلیل فشار های نظارتی دولت چین، کلیه کاربران جدید چینی خود را از معاملات بازار آتی منع کرد. طی روز های گذشته، خبر ممنوعیت معاملات ارز دیجیتال در چین و محدودیت های بسیار آن ها در استخراج ارز دیجیتال بیت کوین، کل بازار را تحت تاثیر خود قرار داد و موجب ریزش کل بازار شد.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر