1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. ارزش کل بازار نزدیک به سقف تاریخی

ارزش کل بازار نزدیک به سقف تاریخی

ارزش کل بازار نزدیک به سقف تاریخی
لوگو علیرضا محرابی
ارزش کل بازار نزدیک به سقف تاریخی
خبرهای بازار ارز دیجیتال

ارزش کل بازار ارز های دیجیتال امروز، به بالاتر از 2.3 تریلیون دلار رسید و این بالاترین مقدار در 5 هفته گذشته است.

این بار به نظر می رسد، فشار تقاضا بیش از پیش بوده و بازار ارز های دیجیتال با رهبری بیت کوین، می تواند از سقف تاریخی خود یعنی 2.6 تریلیون دلار عبور کند تا مسیر رشد ارز های دیجیتال هموار شود.

بیت کوین، بزرگ ترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار نیز، برای چندمین بار به ارزشی بالاتر از 1 تریلیون دلار رسیده است. بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده هستند که اگر این تقاضا برای بیت کوین افزایش یابد، می توان انتظار ارزشی بالاتر از طلا را برای آن در آینده داشت. اتفاقی که در صورت رخ دادنش، تحول عظیمی در صنعت ارز و پرداخت جهان به شمار خواهد رفت.

4 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر