1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. تحلیل بنیادی
  4. ارزش فعلی تعدیل شده چیست؟

ارزش فعلی تعدیل شده چیست؟

ارزش فعلی تعدیل شده چیست؟

ارزش فعلی تعدیل شده که همان Adjusted present value (APV) نام دارد که به عنوان ارزش فعلی خالص یک پروژه تعریف می شود. به شرطی که صرفاً از طریق مجموع ارزش افزوده و ارزش فعلی مانفع تأمین مالی تامین شود، می توان آن را روش دیگری برای ارزیابی سرمایه گذاری ها حساب کرد.

ارزش فعلی تعدیل شده شباهت فراوانی به NPV دارد. در این مقاله قصد داریم توضیح دهیم روش استفاده از ارزش فعلی تعدیل شده، که به آن ارزش فعلی تنزیل شده نیز گفته می شود، چیست. البته تمامی مطالب مرتبط با ارزش فعلی تعدیل شده در مقالات تحلیل بنیادی پیشرفته بورس در سایت وجود دارد که می توانید مطالعه کنید. 

ارزش فعلی تعدیل شده چیست؟

روش ارزش گذاری چیست؟

برای تحلیل و ارزیابی شرکت ها و برای این که پی ببریم یک سرمایه گذاری تا چه اندازه می تواند جذاب باشد از ارزش فعلی تعدیل شده یا همان جریان نقدی تنزیلی بهره می بریم. در این روش برای ارزیابی و تخمین ارزش فعلی باید جریان نقدی آزاد آتی (FCF) را تعدیل کنیم. با این تخمین پتانسیل فرصت های پیش رو شفاف تر خواهد شد. اگر در ارزیابی به این روش ارزش فعلی تعدیل شده بیش از هزینه های سرمایه گذاری باشد می توان گفت سرمایه گذاری جذابی خواهد بود.

یک پله به عقب برگردیم و مفهوم ارزش فعلی را بازنگری کنیم:

ارزش فعلی به چه معناست؟

ماهیت ارزش گذاری فعلی تعدیل شده این است تا بفهمیم ریسک های موجود و تورمی که به وجود خواهد آمد ارزش پول و سرمایه فعلی را در آینده کمتر خواهد کرد. برای همین این روش کمک می کند تا با بررسی تولید پول شرکت در آینده، در زمان فعلی پی به ارزش آن ببریم. البته از این روش در بسیاری از کسب و کار ها برای ارزش گذاری آن ها استفاده می شود ولی پر کاربردترین آن ها، بازار بورس است.

مزیت ارزش فعلی تعدیل شده

در روش تنزیل جریان های نقدی  که از WACC یا همان میانگین وزنی هزینه سرمایه استفاده می کند، به ریسک های جریانات نقدی بها داده نمی شود. بنابرایت ارزش فعلی تعدیل شده مشکلات روش های پیشین را رفع کرده و کاملا به روز است تا نتایج واقعی تر باشند. در این روش جریانات نقدی را بر اساس ریسک های آن از هم جدا می کنند. بنابراین می توان مزیت های این روش را در دو مورد عنوان کرد:

1.    اعمال نرخ تنزیل مناسب
2.    اعمال اثرات شیوه تامین مالی در محاسبات

بنابراین این روش دو فرق اساسی با روش DCF یا همان تنزیلی بر اساس WACC دارد:

یکی تنزیل جریان نقدی بر اساس ریسک و دیگری اعمال شیوه تامین مالی در ارزیابی ها. به همین علت است که نتایج بدست آمده بسیار واقعی تر هستند.

ارزش فعلی تعدیل شده چیست؟

نتیجه گیری

در روش APV تمامی آن جریانات نقدی که با پروژه در رابطه است را مشخص می کند و در محاسبات خود به کار می برد. به علاوه ریسک هر یک از این جریانات اندازه گیری می شود و برای دقت بیشتر نرخ تنزیل متناسب با ریسک هر یک از آن ها لحاظ می شود. و در نهایت تمامی راهکار های تامین مالی پروژه به محاسبات افزوده می شود. این ترتیب خروجی منطقی تری از پروژه خواهد داد.

نکته:

تاکید بر بکار گیری روش ارزش فعلی تعدیل شده (APV) به این علت است که بتوان تصمیمات بهتری اتخاذ کرد. زیرا در روش جریان های نقدی تنزیل شده ریسک ها لحاظ نمی شود.


برای معاملات اهرمی، ارزش فعلی تعدیل شده به جریان های نقدی تنزیل شده ترجیح داده می شود. به طور خاص، شرایط خرید اهرمی موثر ترین شرایطی است که می توان از روش ارزش فعلی تعدیل شده تا APV استفاده کرد. برای مطالعه بیشتر می توانید بهخ بخش آموزش های کاربردی تحلیل بنیادی بورس در سایت ما مراجعه کنید. 

استفاده از این روش می تواند ارزش پروژه هایی که در محاسبه NPV آن ها به عدد منفی برخوردیم را نشان دهد و مانع از نادیده گرفته شدن فرصت هاس سرمایه گذاری شود.

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر