1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. تحلیل بنیادی
  4. معرفی کامل سهام جایزه به همراه جزئیات لازم آن

معرفی کامل سهام جایزه به همراه جزئیات لازم آن

معرفی کامل سهام جایزه به همراه جزئیات لازم آن

وقتی یک شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا سود انباشته افزایش سرمایه می‌دهد، تعدادی سهام به سهم‌های شما اضافه می‌شود. به این تعداد سهام که به خاطر افزایش سرمایه به شما تعلق گرفته سهام جایزه می‌گویند. تعداد سهامی که به سهام شما اضافه میشود بستگی به درصد افزایش سرمایه دارد. البته برای درک این مفهوم می توانید از بخش تحلیل بنیادی صفر تا صد بورس سایت استفاده کنید.

در این قسمت با مثالی این مفهوم را بیشتر توضیح می دهیم. مثلاً فرض کنید شما 1000 عدد سهم از شرکت ملی مس ایران (با نماد فملی) دارید. شرکت 100% افزایش سرمایه از محل سود انباشته می‌دهد. بعد از طی مراحل اداری و باز شدن دوباره سهم، تعداد جدید سهام نماد فملی شما به 2000 عدد خواهد شد. یعنی:

(1+) * تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه = تعداد سهام جدید بعد از افزایش سرمایه

2000 = 2 * 1000 = (1+) *1000 = تعداد سهام جدید بعد از افزایش سرمایه

سهام جایزه

از این 2000 عدد سهم، شما 1000 عدد را با پرداخت پول خریده بودید و 1000 عدد دیگر، سهامی است که شرکت به دلیل افزایش سرمایه‌اش به شما داده است. این 1000 عدد سهام جدید، سهام جایزه است. در بحث حق تقدم گفتیم که این نوع از سهام، حاصل از افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران است و سهامدار برای تبدیل آن به نماد اصلی باید 1000 ریال به ازای هر برگه حق تقدم، به حساب شرکت واریز کند.

اما سهام جایزه نیازی به تبدیل کردن ندارد، یعنی شما به عنوان سهامدار اگر قبل از بسته شدن نماد برای افزایش سرمایه، سهام آن شرکت را داشته باشید، سهام جایزه به شما تعلق می‌گیرد و نیازی به انجام کاری ندارید. علاوه بر این، نماد حق تقدم با نماد اصلی سهم متفاوت است. مثلاً حق تقدم شرکت ملی مس ایران که نمادش در بورس فملی است، با فملیح نمایش داده می‌شود. اما نماد سهام جایزه، تفاوتی با نماد اصلی ندارداگر با توضیحاتی که در این قسمت ارائه شد، مفهوم سهام جایزه را متوجه نشدید می توانید به بخش آموزش صفر تا صد تحلیل بنیادی بورس مراجعه کرده و از اطلاعات این بخش استفاده کنید. 

در این باره بیشتر بخوانید

6 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
1 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر