1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. صندوق های سرمایه گذاری
  4. ضامن نقد شوندگی

ضامن نقد شوندگی

ضامن نقد شوندگی

ضامن نقد شوندگی یک شخصیت حقوقی است که ضمانت می کند برای ابطال یک صندوق سرمایه گذاری، تمامی واحد های صندوق را خریداری کند.

ضامن نقد شوندگی یکی از ارکان صندوق ها می باشد که باعث ایجاد اعتماد به صندوق توسط سرمایه گذاران می شود. ضامن نقدشوندگی با قابلیت نقد شوندگی تفاوت دارد.

صندوق های سرمایه گذاری با ضامن نقد شوندگی

صندوق های سرمایه گذاری باید یک نهاد مالی مانند بانک را معرفی کنند به عنوان ضامن، که در صورت نیاز تمام واحد های صندوق را از سهامداران خریداری کند.

ولیکن معمولا صندوق ها برای نقد شوندگی مشکلی نداشته اند و در طول زمان ثابت کرده اند که توانایی نقد کردن واحد های صندوق را دارند و از انجایی که تامین ضامن نقد شوندگی برای صندوق هزینه هایی بوجود می اورد و راندمان صندوق را کاهش میدهد؛ تقاضا برای ایجاد صندوق های بدون ضامن زیاد شد و در نهایت ضامن نقد شوندگی به یک رکن اختیاری تبدیل شد.

صندوق های سرمایه گذاری بدون ضامن نقد شوندگی

صندوق های سرمایه گذاری که ضامن ندارند، معمولا خود صندوق توانایی نقد کردن واحدها را دارد.

سهامداران برای خرید صندوق هایی که ضامن ندارند باید گذشته صندوق را مورد بررسی قرار دهند و از عملکرد صندوق خاطر جمع شوند.

 

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر