ضامن نقد شوندگی

ضامن نقد شوندگی

ضامن نقد شوندگی یک شخصیت حقوقی است که ضمانت می کند برای ابطال یک صندوق سرمایه گذاری، تمامی واحد های صندوق را خریداری کند.

ضامن نقد شوندگی یکی از ارکان صندوق ها می باشد که باعث ایجاد اعتماد به صندوق توسط سرمایه گذاران می شود. ضامن نقدشوندگی با قابلیت نقد شوندگی تفاوت دارد.

صندوق های سرمایه گذاری با ضامن نقد شوندگی

صندوق های سرمایه گذاری باید یک نهاد مالی مانند بانک را معرفی کنند به عنوان ضامن، که در صورت نیاز تمام واحد های صندوق را از سهامداران خریداری کند.

ولیکن معمولا صندوق ها برای نقد شوندگی مشکلی نداشته اند و در طول زمان ثابت کرده اند که توانایی نقد کردن واحد های صندوق را دارند و از انجایی که تامین ضامن نقد شوندگی برای صندوق هزینه هایی بوجود می اورد و راندمان صندوق را کاهش میدهد؛ تقاضا برای ایجاد صندوق های بدون ضامن زیاد شد و در نهایت ضامن نقد شوندگی به یک رکن اختیاری تبدیل شد.

صندوق های سرمایه گذاری بدون ضامن نقد شوندگی

صندوق های سرمایه گذاری که ضامن ندارند، معمولا خود صندوق توانایی نقد کردن واحدها را دارد.

سهامداران برای خرید صندوق هایی که ضامن ندارند باید گذشته صندوق را مورد بررسی قرار دهند و از عملکرد صندوق خاطر جمع شوند.

 

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر