1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. اصطلاحات بورس
  4. تعریف نقدینگی و تاثیر نقدینگی برای جامعه

تعریف نقدینگی و تاثیر نقدینگی برای جامعه

تعریف نقدینگی و تاثیر نقدینگی برای جامعه

برای تعریف نقدینگی ابتدا باید دو واژه پول و شبه پول را تعریف کنیم:

پول

به طور خلاصه به تمامی دارایی های شما که قدرت نقد شوندگی آنی داشته باشند را پول میگویند.

مثلا پول نقد، پول در حساب های شما که هر زمان که خواستید بتوانید برداشت کنید و سکه را در اصطلاح پول مینامند.

شبه پول

شبه پول به پول هایی میگویند که قدرت نقد شوندگی آنی نداشته باشند. مثل پولی که تا مدت سر رسید مشخصی در بانک سپرده کرده اید و هر زمان که خواستید نمیتوانید برداشت کنید.

تفاوت اصلی پول و شبه پول در تاریخ اعمال انها است. یعنی در تاریخی که نیاز به وجه نقد دارید، اگر به دارایی دسترسی داسته باشید برای استفاده، دارایی شما پول است در غیر این صورت دارایی شبه پول محسوب میشود.

حال که با تعریف پول و شبه پول اشنا شدید تعریف نقدینگی اسان می شود:

<<به مجموع پول و شبه پول نقدینگی می گویند>>

تاثیر نقدینگی در جامعه

کنترل نقدینگی در جامعه پیش نیاز کنترل تورم و رکود است. اگر نقدینگی در جامعه زیاد باشد کالا ها با قیمت بالاتری خریداری میشوند و در نتیجه ایجاد تورم در جامعه میکند. برای کنترل این موضوع بانک مرکزی از سیاست انقباضی استفاده میکند مانند افزایش نرخ بهره و پول در گردش جامعه را کم می کند.

<<خلاف این موضوع کم شدن نقدینگی در جامعه است که باعث رکود میشود و تولید کننده را در تنگنا قرار میدهد. سیاست انبساطی نیز برای این شرایط توسط بانک مرکزی ایجاد می شود>>

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر