1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. مرز حیاتی قیمت نفت برای اوپک

مرز حیاتی قیمت نفت برای اوپک

مرز حیاتی قیمت نفت برای اوپک
لوگو علیرضا محرابی
مرز حیاتی قیمت نفت برای اوپک
خبرهای بازار بورس

قیمت نفت به نقطه ای رسیده که اوپک و متحدانش باید تصمیم بگیرند تولید خود را افزایش دهند یا در غیر این صورت سهم بازار خود را به تولید کنندگان آمریکایی ببازند. آنها فقط 6 هفته وقت دارند.

جان کمپ ستون نویس رویترز می گوید در یک دهه اخیر هرگاه میانگین قیمت بالای 57 دلار بر بشکه قرار گرفته است، تولیدکنندگان آمریکایی تمام میزان رشد مصرف را به خود جذب کرده و سهم بازار اوپک و کشورهای هم پیمانش را از آن ها ربوده اند.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر