پیشنهاد بورسی دهنوی به مجلس

پیشنهاد بورسی دهنوی به مجلس
لوگو علیرضا محرابی
پیشنهاد بورسی دهنوی به مجلس
خبرهای بازار بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که امروز به مجلس رفته و مهمان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بوده است، از بررسی اثرات مثبت و منفی بودجه 1400 بر بورس خبر داد و اعلام کرد که از نمایندگان خواسته تا افزایش نرخ خوراک برخی واحدهای تولیدی که در بودجه دیده شده به طور تدریجی اعمال شود.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر