1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. سم زدایی ترازنامه بانکی با تسعیر ارز 11 هزار تومانی

سم زدایی ترازنامه بانکی با تسعیر ارز 11 هزار تومانی

سم زدایی ترازنامه بانکی با تسعیر ارز 11 هزار تومانی
لوگو علیرضا محرابی
سم زدایی ترازنامه بانکی با تسعیر ارز 11 هزار تومانی
خبرهای بازار بورس

نرخ تسعیر ارز 11 هزارتومانی چه سیگنالی را برای بانکی‌ها صادر می‌کند؟

مرتضی کلهری، کارشناس بازار سرمایه : به نظر می‌رسد که بانک مرکزی روی تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، می‌خواهد مقداری اشکال وارد کند. این که بانک مرکزی می‌خواهد همان نرخ قبلی را بگذارد، نشان می‌دهد که می خواهد احتمالاً دارایی‌های ارزی را بیشتر شفاف کند و بعد از آن، این نرخ را افزایش دهد تا به عدد واقعی‌ نزدیک‌ کند.این حرکت بانک مرکزی مثبت بود و لازم بود که بانک مرکزی به‌صورت جدی وارد عمل شود.  البته این تصمیم باعث می‌شود بی‌نظمی بانک‌ها در چند سال گذشته برطرف شود.دلیل تصمیم بانک مرکزی این بوده که نمی‌خواسته تسعیرهای عجیبی روی دارایی‌های موهومی شناسایی شود که هنوز هم ماهیتش نتوانسته شفاف شود.

×
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر