افزایش عمق بورس

افزایش عمق بورس
لوگو علیرضا محرابی
افزایش عمق بورس
خبرهای بازار بورس

آقای قالیباف اصل در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بورس گفته است:

  • سقف صندوق ها 10 هزار میلیارد تومان بود که با آخرین تصمیمی که در شورای عالی بورس گرفته شد سقف صندوق ها به 50 هزار میلیارد تومان رسید.
  • الان ارزش دارایی های صندوق ها از 200 هزار میلیارد تومان در انتهای سال گذشته، رسیده به 412 هزار میلیارد تومان.
  • ابتدای امسال تعداد صندوق ها 227 عدد بود و الان تعداد صندوق ها 260 عدد هست. 39 صندوق هم موافقت اصولی گرفته اند که اگر کارهایشان را انجام بدهند می توانند فعالیت شان را شروع کنند.
  • یکی از اقدامات مهم در سال جاری، تقویت صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت بازار بود.
  • گر دنبال افزایش مشارکت عمومی و مردمی سازی اقتصاد هستیم، کدام صحنه اقتصاد حضور بیش از 50 میلیون نفر را در خودش دارد؟ اگر می خواهیم شفافیت و رقابت پذیری در اقتصاد ما ارتقا پیدا کند، پیشرفته ترین شکل آن در بازار سرمایه است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر