1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. اوج گیری تزریق نقدینگی به بانک ها

اوج گیری تزریق نقدینگی به بانک ها

اوج گیری تزریق نقدینگی به بانک ها
لوگو علیرضا محرابی
اوج گیری تزریق نقدینگی به بانک ها
خبرهای بازار بورس

 نرخ سود در بازار باز کاهش یافت

بانک مرکزی در قالب توافق بازخرید و همچنین اعتبارگیری قاعده‌مند از ابتدای هفته بیش از 29 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانک‌ها تزریق کرده است. تزریق این حجم نقدینگی تنها در طی چند روز در حالی رخ می‌دهد که در روزهای پایانی سال قرار داریم. از این رو به نظر می‌رسد افزایش اعتبارگیری بانک‌ها به دنبال نیاز دولت به نقدینگی بیشتر در نزدیکی سال جدید و فشار به سیستم بانکی رخ داده است. عاملی که هر ساله تورم فصلی در ماه‌ ‌های پایانی سال و ابتدای سال جدید را رقم می‌زند.اما نکته دیگر این گزارش کاهش 0.1 درصدی نرخ سود در بازار بین بانکی و رسیدن آن به 19.8 درصد بوده است.

×
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر