1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. احتمال افزایش سرمایه نماد ورفاه به زودی!

احتمال افزایش سرمایه نماد ورفاه به زودی!

احتمال افزایش سرمایه نماد ورفاه به زودی!
لوگو علیرضا محرابی
احتمال افزایش سرمایه نماد ورفاه به زودی!
خبرهای بازار بورس

طبق گزارشی که با تصویب هیئت مدیره بانک رفاه در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ مبنی بر افزایش سرمایه "ورفاه" از محل آورده نقدی سهامداران، سایر اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و با بهبود ساختار و رعایت نسبتهای مالی در نظر گرفته شده است، افزایش سرمایه این نماد، پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اطلاع رسانی خواهد شد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای کمالی)
موبایل 09933656387
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_11
داخلی 206
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر