1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. بلوک سنگین در نماد وملل

بلوک سنگین در نماد وملل

بلوک سنگین در نماد وملل
لوگو علیرضا محرابی
بلوک سنگین در نماد وملل
خبرهای بازار بورس

امروز در موسسه اعتباری ملل (با سهام وملل) یک کد حقوقی 247 میلیون و 465 هزار سهم را به قیمت 17,247 ریال از 15 کد حقیقی خریداری کرده است.

معامله بلوکی به معاملاتی گفته می شود که تعداد سهام معامله شده نسبت به تعداد کل سهام یک شرکت، شرایط مشخصی داشته باشد. مثلا برای وملل که 10 میلیارد سهم دارد، به معامله ای، بلوکی گفته می شود که تعداد سهام معامله شده بیشتر از 1.5% از تعداد سهام باشد.

در معامله امروز، 2.47% از سهام شرکت موسسه اعتباری ملل جا به جا شده است. ارزش این معامله چیزی در حدود 247 میلیارد تومان است.

جالب است بدانید که قیمت پایانی امروز وملل 17,095 ریال بوده است.

 

×
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر