1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. عرضه اولیه وسپهر وارد ضرر شد

عرضه اولیه وسپهر وارد ضرر شد

عرضه اولیه وسپهر وارد ضرر شد
لوگو علیرضا محرابی
عرضه اولیه وسپهر وارد ضرر شد
خبرهای بازار بورس

با افت قیمت سهام شرکت گروه مالی سپهر صادرات که با نماد وسپهر در مهر سال جاری عرضه اولیه شده بود، امروز وارد ضرر شد. وسپهر با قیمت 10,100 ریال عرضه اولیه شده بود و امروز با رسیدن به قیمت 10,020 ریال، وارد ضرر شده است.

در واقع می توانیم بگوییم که هیچ کس در این سهم در سود نیست! نه کسانی که در عرضه اولیه وسپهر شرکت کردند و نه افرادی که سهام آن را در نقاط دیگر وارد این سهم شده بودند.

قبلا هم تعداد دیگری از سهم هایی که امسال عرضه اولیه شده بودند وارد ضرر شدند. امین، سیتا و بگیلان، سه عرضه اولیه ای بودند که سهامدارانشان را نقره داغ کردند.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر