1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. رنج مثبت در وآیند و خواب خوش ناظر بازار

رنج مثبت در وآیند و خواب خوش ناظر بازار

رنج مثبت در وآیند و خواب خوش ناظر بازار
لوگو علیرضا محرابی
رنج مثبت در وآیند و خواب خوش ناظر بازار
خبرهای بازار بورس

دیروز در بازار شاهد جمع شدن صف فروش بانک آینده (با نماد وآیند) و خرید سنگین سهام آن تا تشکیل صف خرید بودیم. بعد از تشکیل صف خرید در این نماد، شرکت یک اطلاعیه با اهمیت گروه الف را روی سایت کدال بارگزاری کرد.

در این افشای اطلاعات، وآیند اعلام کرد که 35% از سهام شرکت توسعه بین الملل ایران مال (که مالک مرکز خرید بزرگ ایران مال در تهران است) را از طریق مزایده به شرکت حامی کیان سازه فروخته است. ارزش دفتری این بخش از سهام ایران مال طبق اطلاعیه، 11،693 میلیارد تومان است.

نکته مهم درباره این اتفاق که دیروز افتاد این است که گروهی که وآیند را از صف فروش خریداری کردند و آن را به صف خرید رساندند، احتمالا از این اطلاعات خبر داشتند. براساس قوانین سازمان بورس، استفاده از اطلاعات نهانی یا همان اطلاعاتی که در اختیار عموم مردم نیست، در خرید یا فروش یک سهم تخلف است و باید منتظر باشیم و ببینیم ناظر بورس و سازمان با توجه به این اتفاق، کدهایی که عامل تغییر صف وآیند از فروش به خرید بودند را بررسی می کند یا خیر.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر