1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. تحلیل تکنیکال
  4. تحلیل جامع تکنیکال کلاسیک شاخص دارویی

تحلیل جامع تکنیکال کلاسیک شاخص دارویی

تحلیل جامع تکنیکال کلاسیک شاخص دارویی
لوگو علیرضا محرابی
تحلیل جامع تکنیکال کلاسیک شاخص دارویی
تحلیل تکنیکال

نگاه جامع در همه ابعاد تحلیلی از ضروریات بود تا هم خطاهای تحلیل کاهش یابد و هم سرمایه گذار با فرصت ها و ریسک های پیش روی خود آشنایی یابد.

 بنابراین در این تحلیل سعی بر این شده از ابعاد مختلف تحلیل کلاسیک شامل تحلیل قیمت، سیکل مومنتم، واگرایی، ساختار روند، زمان و محاسبات عددی استفاده شود تا اهداف فوق محقق شود.

در بخش های مختلف از اصطلاحات تخصصی تحلیل تکنیکال بورس  استفاده شده است لذا در صورت عدم آشنایی با تحلیل تکنیکال تنها مطالعه بخش جمع بندی نهایی و استراژی معاملاتی کفایت می کند. همچنین نیم نگاهی به تحلیل مومنتم و زمان برای دید بهتر در سرمایه گذاری خالی از لطف نخواهد بود. 

این تحلیل به بررسی سرمایه گذاری در شاخص صنعت دارویی می پردازد بنابراین پرواضح است که در صورت علاقه مندی به سرمایه گذاری در این صنعت انتخاب بهترین سهم این صنعت به خود سرمایه گذار واگذار می شود.  

1. تحلیل قیمت 

1-1 چشم انداز قیمت در تایم فریم ماهانه 

در نگاه بلند مدت قیمت با عبور از کانال اول رشد بلند مدتی خود را شروع کرد و با عبور از میدلاین کانال دوم به یکی از مقاومت های بلند مدتی برخورد و شروع به اصلاح و پولبک به میدلاین کانال دوم بلند مدت کرد.

 در حال حاضر این شاخص نیاز به تثبیت و تشکیل پیوت در این میدلاین برای ادامه رشد بلند مدت به سقف کانال دوم و سپس رشد به کانال سوم دارد.

محدوده عددی میدلاین دوم در بازه عددی 11700 الی 104664 می باشد.

1-2 چشم انداز قیمت در تایم فریم هفتگی

قیمت با عبور از مقاومت ۸۰۰۰۰ و پولبک به آن، رشد میان مدت خود را شروع کرد. همین ناحیه قیمتی 8000 را می توان در بدترین سناریوی ریزش قیمتی با همراهی همپوشانی های فیبوناچی اصلاحی در این ناحیه به عنوان کف لحاظ کرد. 

از لحاظ بررسی خطوط روند، همپوشانی خط روند آبی رنگ و تراز 0.382 فیبوناچی اصلاحی باعث حمایت از شاخص دارویی و رشد کوتاه مدتی آن شد که در صورت اصلاح مجدد قیمت در حال حاضر همین خط روند می تواند حمایت از این شاخص را انجام دهد که اعداد آن در تایم فریم پایین تر برررسی می شود.

برای آینده در صورت رشد قیمت، خطوط روند بالادستی آبی رنگ به عنوان مقاومت عمل خواهند کرد که اعداد آن در بخش محاسبات عددی بررسی خواهد شد.  

1-3 چشم انداز قیمت در تایم فریم روزانه 

در ریزش اخیر قیمت مجدد به کانال صعودی خود بازگشت کرد و با برخورد به سقف آن در دو هفته گذشته اصلاح قیمت رخ داد در حال حاضر میدلاین این کانال به پایین شکسته شده است و کف کانال به عنوان حمایت می تواند عمل کند.

محدوده حمایتی آن در 11000 الی 103600 است.

آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده

تحلیل تکنیکال را به ساده ترین روش ممکن را میتوانید از کمپین آموزش رایگان مشاهده کنید.

مشاهده

2. تحلیل چشم انداز سیکل های مومنتم در MCXM و نواحی اشباع خرید و فروش در DT Oscillator 

2-1 چشم انداز سیکل های مومنتم در MCXM

در مومنتم MCXM  همگرایی دو لاین قرمز و مشکی رنگ باعث شتاب در روند های میان مدتی می شود. همچنین لاین سبز رنگ جهش های قیمتی بسیار بزرگ را نشان می دهد.

در حال حاضر این مومنتم در کوتاه مدت وضعیت مناسبی ندارد ولی با توجه به موقعیت عددی آن در میان مدت در صورت همگرایی رو به بالای این خطوط باعث شتاب در روند میان مدت خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در این مومنتم خروج لاین سبز رنگ از زاویه صفر درجه به حالت شتابی بعد از ۱۳ سال بوده که این اتفاق در سال 97 رخ داده که باعث جهش قیمتی شدید تاریخی در شاخص دارویی شده است. در حال حاضر این لاین بعد از ریزش قیمت در مرداد 99 که حالت نزولی به خود گرفته بود در وضعیت خنثی قرار دارد ولی با توجه به زاویه بلند مدتی آن همچنان این شاخص می تواند در بلند مدت رشد های بهتر از گذشته خود را تجربه کند.

از نظر سیکل های زمانی، مومنتم در بازه زمانی محدوده 145 الی ۱۷۱ هفته ای یک کف تشکیل داده است و سپس همگرای لاین ها برای شروع رشد بعدی اتفاق افتاده است که اگر باز هم این سیکل ها طبق گذشته اتفاق بیفتند حداقل  6 هفته آینده و حداکثر 30 هفته آینده این همگرایی برای رشد بعدی رخ خواهد داد.    

نکته بعدی نسبت بازده سرمایه گذاری به مدت زمان در این صنعت با توجه سیکل های مومنتم محدوده 79 هفته خواهد بود که در سرمایه گذاری بلند مدت باید مورد توجه قرار گیرد.

2-2 تحلیل نواحی اشباع خرید و فروش DT Oscillator 

2-2-1 نواحی اشباع خرید و فروش DT Oscillator در تایم فریم ماهانه

اسیلاتور به ناحیه اشباع فروش و پتانسیل تشکیل واگرایی رسیده است. نکته حائز اهمیت عدم کراس خطوط در تایم فریم ماهانه است که به معنی اصلاح قیمت و یا رنج شدگی قیمت است تا این خطوط با همدیگر کراس را انجام دهند.

2-2-2 نواحی اشباع خرید و فروش  DT Oscillator در تایم فریم هفتگی  

مومنتم تایم فریم هفتگی شبیه تایم فریم ماهانه است و همان سناریو برای آن برقرار است. 

کمپین آموزش رایگان بورس

آموزش بورس را به ساده ترین روش ممکن را میتوانید از کمپین آموزش رایگان مشاهده کنید.

مشاهده

3- تحلیل ساختار

3-1 چشم انداز ساختار روند الیوت کلاسیک در تایم فریم روزانه 

شاخص داروئی از نظر ساختار روند الیوت کلاسیک در موج 4 از 3 از 3 بزرگ در روند بلندمدت چندین ساله قرار دارد. 

4- چشم انداز زمانی 

از نظر زمانی در محدوده 40 هفته آینده شاخص دارویی در زون زمانی کف بلند مدت خود قرار خواهد گرفت که با تحلیل قیمتی و سیکل های مومنتم تقریبا تطابق دارد. 

برای کوتاه مدت از نظر زمانی به انتهای فرصت خود برای شکست سقف رسیده است و در حال حاضر پتانسیل ورود به فاز اصلاح زمانی یعنی رنج شدن قیمت و یا شکست کف رسیده است.

5- محاسبات عددی 

بر اساس محاسبات عددی محدوده  88000 الی 80000 واحد کف بلند مدت شاخص دارویی است که با تحلیل قیمتی این شاخص مطابقت دارد و مادامی که بالای این محدوده قرار دارد روند بلند مدت صعودی است. در صورت شکست این محدوده عددی و تثبیت ماهانه زیر عدد روند بلند مدت نزولی خواهد شد.

بر اساس همین محاسبات در صورتی روند میان مدت صعودی خواهد شد که تثبیت حداقل ماهانه بالای 130000 رخ دهد که در صورت این اتفاق اهداف میان مدتی به ترتیب 

190000 الی 220000 و سپس 240000 واحد خواهد بود.

هدف بلند مدتی این شاخص محدوده 300000 واحد خواهد بود.

بخش ششم ـ جمع بندی نهایی و استراتژی معاملاتی 

تحلیل جامع تکنیکال کلاسیک شاخص دارویی

6- جمع بندی نهایی تحلیل

دو سناریو تحلیلی برای شاخص دارویی وجود دارد:

سناریو یک: پتانسیل اتمام اصلاح قیمت بلند مدتی در محدوده حمایتی  115000 الی 100000 که در صورت تثبیت یک ماهه بالای 130000 روند صعودی میان مدتی آغاز خواهد شد.

سناریو دو: ادامه اصلاح قیمت تا محدوده کف بلند مدتی در محدوده  88000 الی 80000 واحد و سپس حمایت در این ناحیه و آغاز روند صعودی بلند مدتی.

اهداف شاخص دارویی در صورت تثبیت یک ماهه بالای 130000 

اهداف میان مدتی:

190000 الی 220000 و سپس 240000 واحد خواهد بود.

هدف بلند مدتی این شاخص محدوده 300000 واحد خواهد بود.

حد ابطال تمامی تحلیل های انجام شده در همه ابعاد تحلیلی تثبیت یک ماهه زیر  80000  واحد است.

استراتژی معاملاتی میان مدتی و بلند مدتی

با توجه به تمامی تحلیل های صورت گرفته در همه ابعاد همچنان پتانسیل شکست کف 100000 وجود دارد. بنابراین در صورت واکنش مثبت به محدوده حمایتی 115000 الی 100000 خرید یک پله با حجم سبک انجام شود و خرید اصلی به شکست و تثبیت ماهانه قیمت بالای 130000 موکول شود و یا شکست کف 100000 رخ دهد و خرید اصلی به محدوده 88000 الی 80000 موکول شود و حد ضرر کلی را در تثبیت ماهانه زیر 80000 قرار داد. 

در این باره بیشتر بخوانید

نظر بدهید

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

0 دیدگاه

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
در صورت کند بودن سایت فیلترشکن خود را خاموش کنید
×بستن صفحه
پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
موبایل 09304891085
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @9304891085
داخلی 101
پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
موبایل 09101364784
موبایل 09927779006
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_104
داخلی 104
پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
موبایل 09304890560
موبایل 09927779003
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_104
داخلی 104
پشتیبان فروش(نازنین اسدی)
موبایل 09927779050
موبایل 09927779050
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_105
داخلی 105
پشتیبان فروش(پریسا متولی)
موبایل 09192757633
موبایل 09927779005
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_29
داخلی 106
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09909400064
موبایل 09909400064
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_por107
داخلی 107
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09927779040
موبایل 09927779040
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_por
داخلی 107
پشتیبان فروش(علیرضا سجده)
موبایل 09304891628
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1_114
داخلی 114
پشتیبان فروش(سارا کیانی)
موبایل 09304890686
موبایل 09304890686
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1_117
داخلی 117
پشتیبان فروش(سارا کیانی)
موبایل 09927779030
موبایل 09927779030
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_117
داخلی 117
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09909400054
موبایل 09909400054
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_118
داخلی 118
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09194198792
موبایل 09194198792
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_33
داخلی 118
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09304891297
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_118
داخلی 118
اطلاعات تماس(دفتر فروش)
تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
بدون پیش شماره 90001030
اینستاگرام @alireza.mehrabii
کانال تلگرام @alirezamehrabi_com