1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. تحلیل تکنیکال
  4. حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چگونه است

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چگونه است

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چگونه است

حمایت و مقاومت، سطوحی هستند که خریداران و یا فروشندگان با حجم سنگین وارد بازار می شوند و باعث تغییر قیمت می شوند. 

با دانستن اصول مربوط به حمایت و مقاومت سهام می توان در مورد خرید و یا فروش آن تصمیم گرفت.  به همین خاطر مقالات بسیاری در رابطه با این موضوع در وب سایت قرار دارد که می توانید با مراجعه به قسمت تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس از این مقالات استفاده کنید.  

تعریف حمایت

سطوحی هستند که یک سد و مانع در برابر کاهش بیشتر قیمت می شوند. دلیل آن این است که خریداران قیمت سهم یا کالا را ارزنده دانسته اند و با حجم سنگین وارد خرید می شوند و مانع از کاهش بیشتر قیمت می شوند. 

تعریف حمایت

تعریف مقاومت

سطوحی هستند که یک سد و مانع در برابر افزایش بیشتر قیمت می شوند. دلیل آن این است که خریداران به سود مناسب خود رسیده اند و دست به فروش می زنند و یا خریداران جدید  قیمت سهم یا کالا را ارزنده ندانسته و منتظر کاهش قیمت برای خرید کردن هستند. 

تعریف مقاومت

در این باره بیشتر بخوانید

1 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
1 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای کمالی)
موبایل 09933656387
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_11
داخلی 206
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر