معافیت دوباره عراق از تحریم های آمریکا

معافیت دوباره عراق از تحریم های آمریکا
لوگو علیرضا محرابی
معافیت دوباره عراق از تحریم های آمریکا
خبرهای بازار بورس

آمریکا بار دیگر عراق را برای سه ماه دیگر از تحریم های علیه ایران معاف کرد. عراق در گذشته هم از توانسته بود از تحریم های آمریکا علیه ایران معاف شود.

بر اساس این معافیت عراق می تواند برای سه ماه دیگر از ایران گاز وارد کند.

در مقابل ایران هم خواستار دریافت بهای صادرات گذشته خود به عراق شده است. مبلغ این صادرات در حدود 6 میلیارد دلار است. عراق با اینکه از تحریم خرید گاز از ایران معاف است اما برای پرداخت مبلغ آن با مشکل مواجه است. 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر