بازگشایی نمادهای اصلی گروه بانکی

بازگشایی نمادهای اصلی گروه بانکی
لوگو علیرضا محرابی
بازگشایی نمادهای اصلی گروه بانکی
خبرهای بازار بورس

سه شرکت اصلی گروه بانکی یعنی نمادهای بانک های ملت، تجارت و صادرات با نمادهای وبملت، وتجارت و وبصادر که با توجه به اخبار رد دیون دولت با واگذاری سهام پالایشگاه ها تعلیق شده بودند، امروز بازگشایی شدند.

در این بازگشایی هر سه بانک مثبت باز شدند و این می تواند خبر خوبی برای شاخص باشد. شاخص گروه بانکی که روی حمایت خود بود امروز با بازگشایی این سه بانک حمایت شد و بازگشایی مثبت این بانک ها در کنار حمایت از سهم های بزرگ گروه های خودرویی، پالایشی و فلزی می تواند نشان دهنده حمایت از شاخص باشد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر