1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. بازگشایی نمادهای اصلی گروه بانکی

بازگشایی نمادهای اصلی گروه بانکی

بازگشایی نمادهای اصلی گروه بانکی
لوگو علیرضا محرابی
بازگشایی نمادهای اصلی گروه بانکی
خبرهای بازار بورس

سه شرکت اصلی گروه بانکی یعنی نمادهای بانک های ملت، تجارت و صادرات با نمادهای وبملت، وتجارت و وبصادر که با توجه به اخبار رد دیون دولت با واگذاری سهام پالایشگاه ها تعلیق شده بودند، امروز بازگشایی شدند.

در این بازگشایی هر سه بانک مثبت باز شدند و این می تواند خبر خوبی برای شاخص باشد. شاخص گروه بانکی که روی حمایت خود بود امروز با بازگشایی این سه بانک حمایت شد و بازگشایی مثبت این بانک ها در کنار حمایت از سهم های بزرگ گروه های خودرویی، پالایشی و فلزی می تواند نشان دهنده حمایت از شاخص باشد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر