خبر خوش برای سهامداران برکت

خبر خوش برای سهامداران برکت
لوگو علیرضا محرابی
خبر خوش برای سهامداران برکت
خبرهای بازار بورس

واکسن ایرانی کرونای ساخته شده توسط شرکت شفافارمد که از زیرمجموعه های شرکت دارویی برکت است در لیست واکسن های کرونای تایید شده جهانی ثبت شد.

این خبر یکی از دلایل توجهات اخیر بازار به گروه دارویی به رهبری نماد برکت است. برکت می تواند در صورت تاییدات لازم و بهره برداری از واکسن در مقیاس کشوری و صادرات احتمالی محصول انحصاری خود، سودآوری و درآمدزایی چشم گیری در صورت های مالی و گزارشات آتی خود شناسایی کند.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر