چین خواستار پیشدستی آمریکا در لغو تحریم‌های ایران شد

چین خواستار پیشدستی آمریکا در لغو تحریم‌های ایران شد
لوگو علیرضا محرابی
چین خواستار پیشدستی آمریکا در لغو تحریم‌های ایران شد
خبرهای بازار بورس

وانگ چون نماینده دایم چین در سازمان های بین‌المللی مستقر در وین با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات وین در مورد برجام، خواستار پیش‌د‌ستی آمریکا در لغو تحریم‌های ایران شد. 

وانگ روز چهارشنبه با اشاره به برگزاری تازه‌ترین جلسه کمیسیون مشترک برجام در روز سه شنبه به خبرگزاری شینهوا گفت: 

مذاکرات کمیسیون مشترک در مورد ازسرگیری تعهدات آمریکا و ایران وارد هفته چهارم شده است، این هفته بسیار مهم خواهد بود.

در حال حاضر، پیشرفت‌های مهمی در مذاکرات به دست آمده اما هنوز اختلافات مهمی وجود دارد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر