1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. زنگ خطر برای وزیر اقتصاد

زنگ خطر برای وزیر اقتصاد

زنگ خطر برای وزیر اقتصاد
لوگو علیرضا محرابی
زنگ خطر برای وزیر اقتصاد
خبرهای بازار بورس

در ادامه ریزش های سنگین بورس اوراق بهادار، حاجی دلیگانی یکی از نمایندگان مجلس برای پی گیری این موضوع، به وزیر اقتصاد یک هفته زمان برای شفاف سازی بورس داد.
حاجی دلیکانی گفته است در صورتی که در این یک هفته اقدامات لازم صورت نگیرد، از ابزار هایی مثل شکایت در قالب ماده 234 موضوع را پیگیری می کنیم.
وضعیت بورس در این روز ها اصلا منطقی نیست و نیاز به شفاف سازی دارد. یکی از مشکلات بورس اوراق بهادار می تواند سوء مدیریت یا نفوذ برخی افراد رانت دار و بازی با سرمایه مردم باشد.

    

×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر