1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. سودسازی فارس از عرضه اولیه

سودسازی فارس از عرضه اولیه

سودسازی فارس از عرضه اولیه
لوگو علیرضا محرابی
سودسازی فارس از عرضه اولیه
خبرهای بازار بورس

هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس (با نماد فارس) در هفته گذشته 335,998,508 سهم از سهام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (با نماد بوعلی) را در بازار و تعداد 5,996,955  سهم از این شرکت را هم بین کارکنان خود با قیمت 41,430 ریال عرضه کرد.

بعلاوه امروز نیز قرار است 84 میلیون سهم از سهام بوعلی توسط فارس به صندوق های سرمایه گذاری فروخته شود. مجموعا فارس در این عرضه،  12,17% از سهام خود در پتروشیمی بوعلی سینا را در بازار عرضه کرد.

بعد از عرضه اولیه بوعلی در بورس، درصد مالکیت فارس از 70% به 57,83% تغییر کرد. و فارس از این عرضه مجموعا 1,758 میلیارد تومان سود کسب کرد.

در آینده نزدیک، فارس بنا دارد تا سهام پتروشیمی اروند و پتروشیمی بندر امام را نیز در بازار عرضه کند، باتوجه به سود قابل توجهی که عرضه اولیه بوعلی برای فارس داشت، انتظار داریم سودسازی سال جاری برای فارس چشم گیر باشد.

بعلاوه باید توجه داشته باشید که عرضه اولیه پتروشیمی ارومیه (با نماد شاروم) هم توسط پترول انجام شد. پترول یکی از زیرمجموعه های فارس است و بخشی از سود 40 میلیاردی پترول از عرضه شاروم، به فارس خواهد رسید.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر