سودسازی فارس از عرضه اولیه

سودسازی فارس از عرضه اولیه
لوگو علیرضا محرابی
سودسازی فارس از عرضه اولیه
خبرهای بازار بورس

هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس (با نماد فارس) در هفته گذشته 335,998,508 سهم از سهام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (با نماد بوعلی) را در بازار و تعداد 5,996,955  سهم از این شرکت را هم بین کارکنان خود با قیمت 41,430 ریال عرضه کرد.

بعلاوه امروز نیز قرار است 84 میلیون سهم از سهام بوعلی توسط فارس به صندوق های سرمایه گذاری فروخته شود. مجموعا فارس در این عرضه،  12,17% از سهام خود در پتروشیمی بوعلی سینا را در بازار عرضه کرد.

بعد از عرضه اولیه بوعلی در بورس، درصد مالکیت فارس از 70% به 57,83% تغییر کرد. و فارس از این عرضه مجموعا 1,758 میلیارد تومان سود کسب کرد.

در آینده نزدیک، فارس بنا دارد تا سهام پتروشیمی اروند و پتروشیمی بندر امام را نیز در بازار عرضه کند، باتوجه به سود قابل توجهی که عرضه اولیه بوعلی برای فارس داشت، انتظار داریم سودسازی سال جاری برای فارس چشم گیر باشد.

بعلاوه باید توجه داشته باشید که عرضه اولیه پتروشیمی ارومیه (با نماد شاروم) هم توسط پترول انجام شد. پترول یکی از زیرمجموعه های فارس است و بخشی از سود 40 میلیاردی پترول از عرضه شاروم، به فارس خواهد رسید.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر