افزایش سرمایه سنگین فاذر

افزایش سرمایه سنگین فاذر
لوگو علیرضا محرابی
افزایش سرمایه سنگین فاذر
خبرهای بازار بورس

افزایش سرمایه سنگین و جذاب «فاذر» به تایید سازمان رسید

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١١١۵ درصدی شرکت صنایع آذرآب از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد. شایان ذکر است شرکت همچنین می تواند مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه زمین به میزان ۵۵۵ر٧٢٧ر١٠ میلیون ریال را تصویب و کل مبلغ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی طبقه ساختمان به مبلغ ٨۴۶ر۴۶٩ر۶ میلیون ریال را در اختیار هیئت مدیره قرار دهد تا پس از رفع موارد مطرح شده در مجوز افزایش سرمایه، با در نظر گرفتن مفاد تبصرة ١ اصلاحیة مادة ١٠ آیین‌نامة اجرایی تبصرة ١ مادة ١۴٩ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به انجام افزایش سرمایه از این محل نماید.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سلام، مینا اشرفی هستم

اگر سوالی دارید، خوشحال میشم کمک تون کنم. من صرفا مشاور شما در زمینه استفاده بهتر از وبسایت تیم آموزشی مهندس علیرضا محرابی هستم.

تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
داخلی 106
موبایل 09026762139
واتساپ Whatsapp
تلگرام Telegram