جلب اعتماد حقیقی ها به بورس

جلب اعتماد حقیقی ها به بورس
لوگو علیرضا محرابی
جلب اعتماد حقیقی ها به بورس
خبرهای بازار بورس

عمیدی کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد با توجه به رشد قیمت سهام در بازار و کم رنگ شدن جذابیت بازار ارز و تغییرات قوانین بازار سرمایه، نقدینگی را در این بازار خواهیم دید. همچنین رشد پرشتاب گروه های فلزی و معدنی به همراه گروه پتروشیمی و شرکت های دلاری انتظار می‌رود. در نمادهای بانکی با افت قیمت مواجه بودیم ولی در گروه حمل و نقل نیز صنعت کشتیرانی پس از مدتی طولانی شاهد روندی رو به‌رشد هستیم.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر