افزایش سرمایه شستا

افزایش سرمایه شستا
لوگو علیرضا محرابی
افزایش سرمایه شستا
خبرهای بازار بورس

«شستا» برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارد

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت  سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعلام نمود برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارد. هم چنین سود خالص سال مالی منتهی به خرداد ماه ١۴٠٠ قریب به ٣٢٠٠٠ میلیارد تومان برآورد می گردد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر