1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. سرنوشت شوم عرضه های اولیه 99

سرنوشت شوم عرضه های اولیه 99

سرنوشت شوم عرضه های اولیه 99
لوگو علیرضا محرابی
سرنوشت شوم عرضه های اولیه 99
خبرهای بازار بورس

سه عرضه اولیه شرکت تامین سرمایه امین، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت توسعه مسیر برق گیلان که در سال جاری عرضه شده اند، امروز به زیر قیمت عرضه اولیه شان رسیده اند.

این سه شرکت به ترتیب با نمادهای امین، سیتا و بگیلان در بورس پذیرش شده بودند.

امین با قیمت 10,400ریال عرضه شد و امروز به قیمت 10,040ریال هم رسید که البته در قیمت 10,410 ریال بسته شده است.

سیتا با قیمت 15,220 ریال عرضه شده بود و قیمت امروزش 15,020 بود.

بگیلان با قیمت 24,000 ریال عرضه شد و قیمت امروز آن 23450 بود.

این سه عرضه اولیه امروز برای کسانی که در عرضه آن ها شرکت کردند و هنوز سهم خود را نگهداشته اند وارد ضرر شد، ضرر دهی این سه عرضه اولیه شوکی بود که بازار سرمایه به سهامدارانش وارد کرده است.

باید منتظر بمانیم و ببینیم حقوقی های این سه سهم چه رفتاری برای حمایت از سهام خود و سهامداران آن انجام می دهند. سهامدار اصلی امین، شرکت صبا تامین (با نماد صبا) از زیر مجموعه های شستا است. سهامدار اصلی سیتا، شستا است و سهامدار بگیلان هم وغدیر است.

پس در مجموع می توانیم بگوییم سهامدار اصلی این سه شرکت که عرضه اولیه آن ها وارد ضرر شده است، وغدیر و شستا است. این دو شرکت که این روز ها سهام و سهامدارانشان حال و روز خوبی ندارند، باید از سهام شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند تا هم برای خودشان سودآوری داشته باشد و هم سهامداران را نا امید نکنند.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر