عرضه اولیه شرکت سپیدار سیستم آسیا

عرضه اولیه شرکت سپیدار سیستم آسیا
لوگو علیرضا محرابی
عرضه اولیه شرکت سپیدار سیستم آسیا
خبرهای بازار بورس

شرکت سپیدار سیستم آسیا با سهام سپیدار در آبان سال 1399 در گروه رایانه و در بازار دوم فرابورس ایران درج نماد شده است. این شرکت از زیرمجموعه های شرکت همکاران سیستم (با سهام سیستم) در بورس حساب میشود.

شرکت سپیدار سیستم آسیا در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزار های کامپیوتری فعالیت میکند و دو محصول اصلی آن، نرم افزارهای سپیدار و دشت میباشد.

با عرضه اولیه این شرکت در فرابورس، سود خوبی عاید همکاران سیستم خواهد شد و راه برای عرضه دیگر زیرمجموعه های این شرکت باز میشود.

با توجه به اطلاعیه سازمان فرابورس، این عرضه فردا 17 دی انجام خواهد شد.

در این عرضه مجموعا 30 میلیون سهم که معادل 15% از کل سهام این شرکت است عرضه خواهد شد که از ان 30 میلیون، 26 میلیون آن سهم عرضه در بازار و مابقی برای صندوق های سرمایه گذاری است.

در این عرضه حداکثر 15 سهم در قیمت 38,000 تا 39,800 ریال عرضه خواهد شد. حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای این عرضه 60,000 تومان است. اما با فرض مشارکت 4 میلیون نفر، به هر کد 7 سهم به ارزش 27,000 تومان خواهد رسید.

مدیر عرضه این شرکت در بازار شرکت کارگزاری مفید است و متعهدان خرید آن شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا و کارگزاری مفید هستند.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر