1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. بایدن به زودی در کاخ سفید

بایدن به زودی در کاخ سفید

بایدن به زودی در کاخ سفید
لوگو علیرضا محرابی
بایدن به زودی در کاخ سفید
خبرهای بازار بورس

بعد از اتمام شمارش ارای الکترال کنگره، با رای ایالت ورمانت به بایدن تعداد آرای الکترال وی به سطح 270 عدد رسید که این به معنای پیروزی رسمی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است.

جو باید در آبان گذشته طی رقابتی نه چندان تناتنگ با دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری را هم در آرای مردمی و هم در آرای الکترال پیروز شد.

هم اکنون که جو بایدن پیروز انتخابات شده است، هم ریاست جمهوری و هم کنگره آمریکا در دست دموکرات ها می باشد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر