بازگشت خط تولید خراسان به مدار صنعت کشور

بازگشت خط تولید خراسان به مدار صنعت کشور
لوگو علیرضا محرابی
بازگشت خط تولید خراسان به مدار صنعت کشور
خبرهای بازار بورس

چند روز گذشته در پی برودت هوا و افت فشار گاز، پتروشیمی خراسان اعلام کرده بود کلیه فعالیت های این شرکت موقتا متوقف خواهد شد. اما با بهبود وضعیت هوا و مساعد شدن شرایط، پتروشیمی خراسان مجددا فعالیت های خود را از سر گرفته است.

پتروشیمی خراسان در کنار پتروشیمی پردیس از جمله تولید کنندگان اوره و آمونیاک در کشور است. محصول اصلی خراسان اوره پریل است.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر