1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. باز هم حمایت از بازار بورس

باز هم حمایت از بازار بورس

باز هم حمایت از بازار بورس
لوگو علیرضا محرابی
باز هم حمایت از بازار بورس
خبرهای بازار بورس

صندوق توسعه بازار از فردا سه شنبه 7 بهمن ماه، برای نمادهای فولاد، خودرو و فملی تعداد قابل توجهی اوراق اختیار فروش تبعی منتشر خواهد کرد.

این اوراق را صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت با رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در سهام میتوانند خریداری کنند؛ بدین ترتیب این صندوقها برای خرید این اوراق، به تعداد اوراق تبعی مربوطه، خود سهم مذکور را نیز باید خریداری و سهامداری کند.

اوراق تبعی منتشر شده برای نماد های گفته شده به شرح زیر است:

  • 2.2 میلیارد اوراق تبعی خودرو با نماد (هخود011)  و تاریخ سر رسید بهمن 1400 با قیمت 3,540 ریال
  • 500 میلیون اوراق تبعی فملی با نماد ( هفملی011) و تاریخ سر رسید بهمن 1400 با قیمت 14,400 ریال
  • 500 میلیون اوراق تبعی فولاد با نماد (هفولا011) و تاریخ سر رسید بهمن 1400 با قیمت 14,832 ریال

این حرکت یک حمایت برای دور کردن ترس از بازار سرمایه است و سهامدار های کم ریسک میتوانند با خیال راحت سهام خود را بیمه کنند و با هر فشار فروش همه با هم دکمه سفارش فروش را نزنند.

×
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر