1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. تصمیمات مجلس در زمینه انرژی

تصمیمات مجلس در زمینه انرژی

تصمیمات مجلس در زمینه انرژی
لوگو علیرضا محرابی
تصمیمات مجلس در زمینه انرژی
خبرهای بازار بورس

صدور اجازه واردات گاز مايع كه هم خريد و هم تهاتر با ⁧بنزين⁩ و ⁧گازوئيل⁩ در نظر گرفته شده است.قیمت هرکیلوگرم ⁧گازمایع⁩ تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده به میزان دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین شد.

برای 1400 سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال شد.دولت اجازه دارد تا در صورت کاهش منابع حاصل از درآمدهای نفتی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت تا سقف ١ میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز ٢٠درصد و مازاد بر ١میلیون بشکه در روز نفت ٣٨ درصد تعیین شد.

وزارت نفت مکلف شد معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر را برای راه‌های روستایی و... به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.بانک مرکزی مکلف شده که در صورت افزایش عواید حاصل از درآمدهای نفتی، درآمدهای مازاد را به حساب منابع عمومی دولت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی واریز کند. دولت مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی شد.

×
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر