حمایت از بورس به دستان رئیس جمهور؟

حمایت از بورس به دستان رئیس جمهور؟
لوگو علیرضا محرابی
حمایت از بورس به دستان رئیس جمهور؟
خبرهای بازار بورس

نهاد ریاست جمهوری طی نامه‌ای  تمام بانک‌ها، وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها تابعه و صندوق‌هایشان را برای حمایت از بازار سرمایه  جهت  شرکت  در جلسه فوری فراخواند.

ابتدای هفته بازار بورس با فشار فروش مواجه بود که همین امر باعث از دست رفتن کانال 1.3 میلیون واحدی شاخص کل شد. با وجود حمایت حقوقی ها، فشار فروش به شاخص کل هم وزن هم کشیده شد و باعث ورود این شاخص به مسیر نزولی شد.

انتظار می رود در صورت برگزاری جلسه فوری نهاد ریاست جمهوری، بازار بورس مجددا وارد فاز صعودی شود.

 

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر