1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. رشد قیمت ها بار دیگر شتاب گرفت

رشد قیمت ها بار دیگر شتاب گرفت

رشد قیمت ها بار دیگر شتاب گرفت
لوگو علیرضا محرابی
رشد قیمت ها بار دیگر شتاب گرفت
خبرهای بازار بورس

آخرین داده‌های منتشر شده از شاخص قیمت‌ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد، مسیر کاهشی که تورم از آبان ماه آغاز کرده بود، در ماه گذشته متوقف شده و تورم در بهمن ماه بار دیگر افزایش یافته است.نرخ تورم ماهانه در بهمن به حدود 2.5 درصد رسیده است که رشد 0.7 واحد درصدی را نسبت به دی نشان می‌دهد. قیمت‌ها همچنین نسبت به بهمن 98 رشد 48 درصدی را نشان می‌دهد که به معنای رسیدن نرخ تورم نقطه‌ای به حدود 50 درصد است. اما موضوع نگران‌کننده دیگر در این میان این است که تورم برای گروه خوراکی‌ها رشد بیشتری یافته و این نشان می‌دهد که شتاب‌گیری افزایش قیمت‎‌ها برای خانوارهای کم درآمد و روستایی محسوس‌تر بوده است.

×
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر