1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. توثیق سهام

توثیق سهام

توثیق سهام
لوگو علیرضا محرابی
توثیق سهام
خبرهای بازار بورس

امروز برخی نماد های سیمانی اطلاعیه مبنی بر توثیق و مسدود سازی سهام ارائه دادند که میتواند به یکی از دو منظور زیر باشد:

1- به منظور دریافت کارت اعتباری 

سهامداران میتوانند با وثیقه گذاشتن سهام خود نزد شرکت سپرده گذاری، اقدام به دریافت تسهیلات کنند. این قانون برای حمایت از بازار سرمایه تصویب شد.

(اطلاعات بیشتر در سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار)

2- به منظور اعمال تعهدات مربوط به عرضه اولیه شرکت سیمان آبیک

 شرکت های سیمان خوزستان ، سیمان ارومیه ، سیمان شرق ، سیمان بهبهان ، سیمان بجنورد و سیمان فارس نو، اصلاعیه توثیق سهام دادند.

 

1 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 202
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 201
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر